3,2,1, go! Campus Gouda gaat van start

3,2,1, go! Campus Gouda gaat van start

Bodemdaling en de toekomst van de zorg. Het zijn grote maatschappelijke vraagstukken in de regio Midden-Holland. We moeten er iets mee, maar hoe? Het onderwijs is specialist in het opleiden van mensen en bedrijven en ondernemers zijn vindingrijk, creatief en zien kansen voor businessmodellen. Campus Gouda bundelt deze krachten, samen met ondersteuning vanuit vijf gemeenten. “Het zijn problemen van ons allemaal; laten we dan ook alle krachten bundelen voor de oplossing”, stelt wethouder Thierry van Vugt.

Een doel van de Campus Gouda is het hbo- onderwijs in de regio beter op de kaart zetten, te verstevigen en uit te bouwen. Andere doelstellingen zijn het aanjagen van innovaties en het oplossen van maatschappelijke problemen. “Actuele thema’s zijn bodemdaling, de zorg van de toekomst en slimme mobiliteit”, begint wethouder Thierry van Vugt te vertellen. “Er is nog geen bedrijf dat zich presenteert als Bodemdaling BV en er zijn geen pasklare opleidingen waarin je specialist wordt in deze materie. Al zijn steeds meer universiteiten en hogescholen wel bezig met minors en deelvakken over dit onderwerp; het oplossen van deze ingewikkelde problematieken gaat niet vanzelf. Als gemeente moeten we hier iets mee. Met Campus Gouda slaan we vele vliegen in één klap: we verstevigen het hbo-onderwijs in de regio, bieden werkenden kansen om door te leren, houden jongeren met opleidingen en banen langer in stad en regio, en brengen onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar in contact én werken aan de oplossing van de maatschappelijke vraagstukken. Hoe mooi is dat?”

Lees meer

 


Reacties