4 tips om een tekort aan personeel te voorkomen

4 tips om een tekort aan personeel te voorkomen Foto: Pixabay

Na een te lange tijd op de rem te hebben gestaan, draait het bedrijfsleven weer op volle toeren. De opdrachten vliegen naar binnen en in alle functies is mankracht nodig. En daar wringt de schoen op de arbeidsmarkt. Meer vraag dan kwalitatief aanbod. Hoe werkt u aan een duurzaam  personeelsbeleid en voorkomt u een tekort aan personeel?

Werkend Nederland® – partner in HR ontzorgt bedrijven met praktische oplossingen voor personeelszaken. Vanaf 2010 ligt de focus op de duurzame inzetbaarheid van personeel in het MKB. Dé waarborg voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig werkgeverschap. Hierbij enkele tips van Jacqueline Bakker, oprichter en directeur van Werkend Nederland® :

EEN WARM WELKOM
Ieder bedrijf doet tegenwoordig (meer) moeite om de juiste medewerker te werven. Dit is een serieuze investering in tijd en geld. Stap daar niet te licht overheen. Voor iedere nieuwe werknemer is de eerste indruk doorgaans de beste. Een warm onthaal met een gedegen inwerkschema biedt een goede kans tot slagen. Tenslotte wilt u uw investering veilig stellen en bouwen op deze medewerker. Op zijn beurt wil de medewerker zich thuis voelen, een goed beeld hebben van zijn taken en trots zijn op deze nieuwe baan bij uw bedrijf. Te vaak wordt hieraan voorbij gegaan met alle financiële en emotionele schade van dien.

EEN BOEIEND PERSONEELSBELEID
Na de inwerkperiode het échte werk. Doorgaans het moment dat medewerkers worden losgelaten. Immers het gaat toch goed? Een groot isverstand, wat niet zelden resulteert in grote onrust en zelfs verzuim of verloop. Evalueer met regelmaat het functioneren en maak afspraken over loopbaan en scholing. Zet samen de stip op de horizon en blijf in gesprek. Want wat aandacht krijgt, dat groeit en wordt beter.

WETEN WAT ER LEEFT
Het klinkt zo logisch ‘de vinger aan de pols houden’, maar niets blijkt zo moeilijk. Iedere dag business as usual. Op de hoogte blijven en weten wat er speelt in uw bedrijf hoort bij goed werkgeverschap. De werkbeleving en het werkplezier van uw mensen zijn maatgevend voor uw werkgeverschap én uw succes. Is deze onder de maat? Dan resulteert dit in onvrede, uitval of verloop. Een neerwaartse spiraal. Voorkomen is dus beter dan genezen.

EEN STERK MERK
Heeft u alles goed geregeld? Dan zijn uw medewerkers uw beste ambassadeurs. En dat is goed nieuws in de huidige arbeidsmarkt! Bovendien kunt u ondertussen als ondernemer blijven doen waar u goed in bent : ondernemen!


Reacties