60 Laptops voor studenten van het mboRijnland

60 Laptops voor studenten van het mboRijnland

De Antea Group doneert zestig laptops aan leerlingen van het mboRijnland. Op deze manier willen zij kinderen uit gezinnen met een kleine beurs, toch de kans geven om hun studie met succes te kunnen afronden. Dit initiatief is ontstaan vanuit Social Return (SROI) van de gemeente Leiden. Wethouder Yvonne van Delft overhandigde vandaag één van de laptops aan een student van het mboRijnland.

Wethouder Yvonne van Delft: In Leiden kijken wij naar elkaar om en helpen we elkaar als dat nodig is. Antea Group geeft studenten met deze donatie van 60 laptops een goede kans om net als andere leerlingen mee te kunnen doen.

De Antea Group is een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in full-service oplossingen op het gebied van milieu, infrastructuur, stedenbouw en water. Vorig jaar heeft Antea Group de gunning van Leidse Ring Noord, namens de gemeente Leiden, gegund gekregen. Onderdeel van deze gunning is ook de sociale contractvoorwaarde Social Return (SROI).

Een andere invulling van Social Return
Tijdens de eerste contractgesprekken met Antea Group is gebleken dat invulling van de Social Return verplichting middels arbeidsintegratie in de opdracht zeer moeilijk zou worden vanwege het hogere specialisme van de ontwerpopdrachten. Toen is gekeken of de Social Return verplichting op een andere manier ingevuld kon worden. Bijvoorbeeld via kennisoverdracht en het geven van gastcolleges en/of het mee helpen ontwikkelen van een app door studenten van een school.

Uit gesprekken met het mboRijnland bleek dat een grote groep studenten van de opleiding Mbo 1-2 (Entreeopleiding) geen digitale hulpmiddelen heeft om zijn of haar studie goed te kunnen doorlopen. Antea Group is naar aanleiding daarvan gaan kijken of hier op ingespeeld kon worden. Dat is gelukt en het resultaat daarvan is de donatie van zestig laptops.

Bijdrage aan armoedebestrijding in Leiden
Op deze manier draagt de Antea Group bij aan een stuk armoedebestrijding in Leiden en laat via deze sociaal maatschappelijke investering zien mee te willen denken bij vraagstukken in het sociale domein van Leiden. De ambities voor het geven van gastcolleges worden overigens separaat van deze doneeractie ook nog tussen partijen uitgewerkt en ontwikkeld. Omdat de kennis van Antea Group waardevol is voor jongeren van Mbo1-2.

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties