Aasgieren in maatpak

Aasgieren in maatpak

Sinds het uitbreken van de coronacrisis ‘cirkelen’ ze in steeds groteren getale boven het economisch slagveld: curatoren. Een soort advocaten dat op weinig populariteit kan rekenen. Sommigen noemen hen ‘aasgieren’, ‘gelegaliseerde lijkenpikkers’ of zelfs ‘gelegaliseerde necrofielen’.

Het waarom van deze weinig vlijende ‘bijnamen’ laat zich makkelijk verklaren. Als een bedrijf failliet gaat wordt een curator aangesteld. Zijn salaris wordt met voorrang betaald uit de opbrengsten uit de boedel. Meestal is er voor de schuldeisers dan niets meer over, want het bedrijfskadaver is volledig opgevreten door de curator. Alsof het slachthuis het uitgebeende vlees eerst zelf opeet. “Ach”, zo denkt de overheid, “opgeruimd staat netjes, de curator moet ook leven”. En geloof me, ze leven er goed van. Ik heb wel eens vilein horen opmerken, dat het niet verwonderlijk is dat veel curatoren wat zwaarlijvig zijn.

De terechte kritiek op het ‘curatorsysteem’ zwengelt steeds meer aan. Zeker als je bedenkt dat de curator eigenlijk wordt aangesteld in het belang van de schuldeisers. Maar dit belang is natuurlijk vér te zoeken wanneer er na het curatorfeestmaal hooguit wat schamele restjes voor de schuldeisers overblijven. Mede hierom ‘doen’ wij uit principe geen curatorschappen, wij treden juist liever op tégen curatoren. Zoals in zaken waarin de bestuurders en derden aansprakelijk zijn gesteld door een curator. Ook doen wij veel zaken op het gebied van herstructurering van een onderneming buiten faillissement.

In verband met dit laatste is er goed nieuws, want sinds 1 januari van dit jaar is een nieuwe wet in werking getreden, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Deze maakt het mogelijk om op effectieve wijze de schuldenlast te verlichten voor bedrijven die in zwaar weer terecht gekomen zijn, maar die feitelijk wél levensvatbaar zijn. De rechter kan dan een onderhands schuldenakkoord aan de schuldeisers opleggen. Zo kan een faillissement worden voorkomen en blijft de curator buiten de deur.

De wet is inmiddels een groot succes. Faillisse- menten blijven uit. De ‘aasgier in maatpak’ met uitsterven bedreigd?

Evert Hoekstra, ondernemende partner/advocaat bij advocaten- kantoor CKH Advocaten en partner/trademark attorney bij merkenbureau Registreermijnmerk.nl en RMM-IP. Speelde voetbal op hoog niveau en is een fervent AZ-supporter, doet nu aan yoga en meditatie. Woont in Bergen met zijn vrouw Graciela en geniet met volle teugen van kleinzoon Wim.

Zijn lijfspreuk: “Advice is judged by results not by intentions” (Cicero).

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties