De BOF

De BOF

De BOF is een thema dat de gemoederen bezig houdt. Onlangs uitte Rutger Bergman, Davos’s Vogue Hero, bij DWDD nog kritiek op de BOF. Rutger doelde duidelijk niet op de besmettelijke infectieziekte, maar waar had hij het dan wel over?

De BOF is naast een virus ook een afkorting voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Dit is een uitstel- en vrijstellingsregeling voor de schenk- en erfbelasting.

Voor de schenk- en erfbelasting geldt dat eerst 100% tot € 1.084.851,00 en daarna 83% van het overige verkregen ondernemingsvermogen op verzoek is vrijgesteld. De uitstelregeling houdt in dat na de toepassing van de vrijstelling nog te betalen schenk- en/of erfbelasting op verzoek niet ingevorderd wordt gedurende tien jaren. De opvolger moet het bedrijf dan wel ten minste vijf jaren voortzetten op straffe van verval van de regeling.

De BOF is bedoeld om te voorkomen dat bij opvolging het voortbestaan van een (MKB) bedrijf in gevaar wordt gebracht door belastingheffing. Zonder de BOF zou een opvolger bij een verkrijging van het bedrijf krachtens schenking of erfenis acuut 40% belasting moeten betalen, wat in veel gevallen niet op te brengen is. Toch is de BOF niet heel populair omdat niet iedere ondernemer in de luxe positie verkeert om het bedrijf te schenken of (gratis) te laten vererven naar de opvolger.

Vaak is verkoop tegen een min of meer zakelijke prijs een voorwaarde en dan werkt de BOF voor de schenk- en erfbelasting niet.

Veelal ook dient het ondernemingsvermogen als pensioen van de stakende ondernemer en is om die reden het schenken of (gratis) vererven van de onderneming niet aan de orde. En wordt het vermogen aan de opvolger geschonken of vererft het aan hem/haar, dan krijgt een broer of zus niets wat ook niet de bedoeling kan zijn. Met deze hindernissen kan rekening worden gehouden in een zogenaamd ondernemerstestament of een schenkingsakte op te stellen bij uw notaris.

Rutger Bergman, bekritiseerde bij DWDD het misbruik van de BOF door hele rijke mensen die hun vermogen in een B.V. stoppen en doorsluizen naar een volgende generatie. Zo is de regeling niet bedoeld. Immers, van een faciliteit moet men beter worden en niet zieker. Het dient te gaan om een reële onderneming en niet een beleggingsvermogen. Nog wat: De meningen zijn verdeeld over de wenselijkheid van de regeling. Houdt u er rekening mee dat de huidige regeling binnenkort versoberd kan worden?

Daniël Westerhuis studeerde notarieel recht in Groningen. Liep zijn stage en eerste notariële jaren bij de Brauw Blackstone Westbroek
in Amsterdam. Was voorzitter van de Ring van Notarissen en Kandidaat- Notarissen Den Haag en is samen met Christ-Jan van Haperen en Nicole Stigter partner bij Westerhuis Notarissen te Gouda.

 


Reacties