Duidelijk en eenduidig

Duidelijk en eenduidig

Voor politici die menen dat de tijd rijp is om de woningmarkt voor starters te stimuleren heb ik een wijze les uit Gouda. Een slappe bodem biedt geen stevig fundament.

Regelzuchtige types, die politici. In hun ijver om aan zo veel mogelijk wensen tegemoet te komen worden er wetten uitgevaardigd die in de praktijk vaak moeilijk uitvoerbaar zijn. De ene na de andere uitzondering wordt ingevoerd met als gevolg dat niemand er nog een touw aan vast kan knopen. Ik merk dat vaak op ons kantoor, bijvoorbeeld op het gebied van de overdrachtsbelasting, die ooit de eenvoud zelve was.

HET TARIEF VAN DE OVERDRACHTSBELASTING
Bij koop van alle onroerend goed moest zes procent belasting betaald worden. Om tijdens de laatste crisis de kwetsbare woningmarkt weer een beetje vlot te trekken werd het tarief voor woonhuizen verlaagd naar twee procent.

Maar niet voor bedrijfsgebouwen, zoals winkels en kantoren. Daarvoor bleef het tarief zes procent. En geloof het of niet: dan ontstaan er discussies over of ‘een pand naar z’n aard bestemd is tot bewoning’, daar dient volgens de Hoge Raad naar gekeken te worden bij de uitleg van de wet. Een bekende zaak betrof een woonhuis, dat werd gebruikt als tandartspraktijk. Is het nog gewoon woonhuis of is het een bedrijfsruimte geworden? Wat wordt het nu, twee of zes procent? Notarissen, Belastingdienst en Rechters tasten in het duister. Dit soort discussies over belastingen moeten we niet willen. Ik vraag me af waarom de wetgever niet voor een algemeen tarief van vier procent koos.

PRINSJESDAG
Toch was er met Prinsjesdag het voornemen om per 1 januari 2020 een uitzondering op een uitzondering te maken. Een starter op de woningmarkt zou voortaan nul procent maar een belegger acht procent overdrachtsbelasting moeten betalen. Zo wordt het nog ingewikkelder en in de praktijk onuitvoerbaar! Minister Ollongren haastte zich na ingewonnen advies om de voor starters op de woningmarkt op zich sympathieke maatregel toch maar niet in te voeren. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

U en ik willen graag weten waar we aan toe zijn. Duidelijke, eenduidige wetgeving.

Daniël Westerhuis studeerde notarieel recht in Groningen. Liep zijn stage en eerste notariële jaren bij de Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Was voorzitter van de Ring van Notarissen en Kandidaat- Notarissen Den Haag en is samen met Christ-Jan van Haperen en Nicole Stigter partner bij Westerhuis Notarissen te Gouda. Daniël heeft onlangs de postdoctorale Grotius opleiding estate planning afgerond.

 


Reacties