Frank Berteling nieuwe algemeen directeur bij SPORT•GOUDA

Frank Berteling nieuwe algemeen directeur bij SPORT•GOUDA

SPORT•GOUDA stelt per 15 oktober 2020 Frank Berteling aan als nieuwe algemeen directeur. Frank Berteling neemt hiermee het stokje over van Bas Koekoek, die vanaf de voorbereidingen voor de verzelfstandiging en de start bij het Goudse sportbedrijf betrokken is geweest. De afgelopen 6 jaar was Koekoek algemeen directeur en per 1 december gaat hij met pensioen. De Raad van Commissarissen is verheugd met de aanstelling van Frank Berteling, die een veelzijdige ervaring meeneemt uit de sportwereld.

Frank Berteling is bestuurskundige en heeft sinds 2004 diverse functies in de georganiseerde sport bekleed. Zo was hij directeur van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB), de Nederlandse Basketball Bond (NBB) en transitiemanager bij NOC*NSF. Sinds 2019 is hij werkzaam als transitiemanager Sportvisserij Nederland en directeur Sportvisserij MidWest Nederland.

Met het aantrekken van Berteling haalt SPORT•GOUDA een sportman in hart en nieren met brede kennis, ervaring en passie voor sport in huis. Een mooie kans voor hét Goudse sportbedrijf om met een nieuwe blik, samen met de gemeente, sportverenigingen, bedrijven, het onderwijs en andere partners in Gouda, verder invulling te gaan geven aan de Sportnota 2022, het Gouds Sportakkoord en aan de sport- en beweegdoelstellingen van de gemeente Gouda.

Frank Berteling over zijn nieuwe functie: “In de rollen die ik de afgelopen jaren heb mogen vervullen heb ik organisaties mogen versterken, zorg mogen dragen voor een gezonde bedrijfsvoering in een veranderende sportwereld en het versterken van de ontwikkeling en positionering van deze organisaties. Daarbij heb ik op een mooie wijze samengewerkt met commerciële en maatschappelijke partners, landelijke en lokale overheden en vooral ook met verenigingen, professionals en vrijwilligers. Voor een succesvolle sportparticipatie is naar mijn mening innovatie, samenwerking, partijen met elkaar verbinden en een toekomstperspectief creëren van belang. Sport verbindt, maakt mensen gelukkig en draagt bij aan samenhang in de maatschappij. Graag zet ik me met het hele team van SPORT•GOUDA in voor de mensen in Gouda.”

Gerard Wolters, voorzitter van de Raad van Commissarissen, is blij met de komst van Frank Berteling: “Wij hebben in Frank iemand gevonden met de juiste combinatie van bestuurlijke ervaring, leidinggevende kwaliteiten en kennis van de sportwereld in brede zin. Zijn enthousiasme en deskundige betrokkenheid bij de sport zullen velen in Gouda gaan aanspreken”.

 


Reacties