Grensoverschrijdend

Grensoverschrijdend

Witwassen, henneptelen, en appen op de fiets, die dingen. Grensoverschrijdend. Maar dat is niet waar deze column over gaat.

RELATIES
We moeten het eens hebben over grensoverschrijdende relaties. Voor u het weet komt uw dochter of zoon van een wereldreis of buitenland stage terug met een partner van een andere nationaliteit. Mooi en bijzonder. Toch?

Kijk: In 2018 werden 64.315 huwelijken gesloten en 19.830 geregistreerd partnerschappen aangegaan. Tien procent had een internationaal karakter. Tien procent? Jazeker, en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Dan rijzen vragen zoals door welk recht worden zulke ‘gemengde’ verbintenissen beheerst? Dat is in de internationale context niet gemakkelijk vast te stellen omdat bij de beantwoording van die vragen verschillende aanknopingspunten een rol kunnen spelen. Zoals, nationaliteit, woonplaats, of land waarmee het koppel op andere wijze een nauwere band heeft.

RECHTSKEUZE
De lidstaten van de Europese Unie streven naar gelijk behandeling van elkaars huwelijken en geregistreerd partnerschappen. Op 29 januari 2019 zijn afspraken in werking getreden die er op neer komen dat echtgenoten of geregistreerd partners kunnen kiezen ofwel voor het recht van het land waar men woont ofwel voor het recht van het land waarvan men de nationaliteit heeft. Die keuze zorgt voor rechtszekerheid over het toepasselijke recht. Dan weet je waar je aan toe bent.

De rechtskeuze dient expliciet te zijn overeengekomen, en wonend in Nederland kan dat uitsluitend bij notariële akte. De notaris kan u ter gelegenheid van het opstellen van de akte dan ook grondig uitleg geven.

’S LANDS WIJS, ’S LANDS EER
De afspraken gelden tussen 18 van de 28 lidstaten. Welke? Nou: Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Finland en Zweden. Daar meer harmonie dus, maar niet: Denemarken, Polen, Hongarije, Roemenië, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen, Ierland, en (uiteraard) de UK.

EU of niet, ingewikkeld blijft het. Tsja: ’s lands wijs, ’s lands eer, hier een beetje minder, en daar een beetje meer. Maar zie: ‘there’s no problem without a solution’. Behalve wellicht in de UK.

Daniël Westerhuis studeerde notarieel recht in Groningen. Liep zijn stage en eerste notariële jaren bij de Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Was voorzitter van de Ring van Notarissen en Kandidaat- Notarissen Den Haag en is samen met Christ-Jan van Haperen en Nicole Stigter partner bij Westerhuis Notarissen te Gouda.

 


Reacties