Groen is voor iedereen noodzaak

Groen is voor iedereen noodzaak

Het is een mooi streven om de aarde groener te maken. Wij zijn het verplicht Moeder Aarde gezond en toekomstbestendig door te geven aan onze kinderen! Maar hoe moeten we dit aanpakken? Van het gas af, mooi plan. Alle sociale woningbouw voorop met subsidie van de overheid. Alleen gaat de subsidie naar de verhuurder en mag de bewoner van zijn minimum een stevige eigen bijdrage betalen.

Alles elektrisch, ook in autoland moet het sneller. Geen gas, dan maar kolencentrales opzetten en vervolgens constateren dat die ook niet goed zijn. We stoken dus kolen en importeren grote hoeveelheden bomen uit de rest van de wereld om op te branden om in onze energiebehoefte te voorzien. Een kromme, tegenstrijdige werkwijze.

Verplichtingen opleggen aan iedereen om te veranderen en te investeren in groen denken en werken, maar er is geen beleid of een langdurige visie die dit onderbouwt.

Waar liggen de mogelijkheden? Allereerst zal de overheid zijn eigen uitgaven en energiegebruik onder de loep moeten nemen. Zinloos bouwen van wegen, bruggen en uiteraard het gestoorde stelsel van budget! Iedereen weet, dat als overheidsinstanties hun budget niet opmaken, ze het jaar daarop gekort worden.

De oplossing ligt voor de hand. Laten we deze gelden beschikbaar stellen om energie-neutraal te leven, nul-op-de-teller te realiseren en de consument op lange termijn te belonen. Zo zal gasverbruik dalen en autogebruik sneller naar elektrisch gaan. In mijn optiek is dat duidelijker en gaat het sneller.

Ons eigen verwende leven kan alleen maar doorgang vinden, als we besluiten over te stappen op kernenergie (waterstof). Iedereen heeft behoefte aan licht als het donker is en warm water als hij wil douchen. Dit kan niet zonder een andere voldoende energiebron.

Stop in vredesnaam met die verschrikkelijke windmolens en velden vol met zonnepanelen en laat de zee de zee. Wees zuinig op onze wereld en maak deze structureel leefbaar en houdbaar voor onze kinderen en kleinkinderen. Groen is geen poen, maar kost poen. Dat is niet erg, als we maar zien dat
het op korte termijn resultaat oplevert. Aan zinloze proefballonnen en slap gekeuvel heeft men niets.

Groen is door en voor ons allemaal noodzakelijk!

Camillus Overmeire is directeur van Just Notarissen

 


Reacties