Groen licht voor project Knooppunt Leiden Centraal

Groen licht voor project Knooppunt Leiden Centraal

De komende jaren groeit het aantal inwoners in Leiden en de regio, net als het aantal reizigers dat gebruikmaakt van Knooppunt Leiden Centraal. Om het stationsgebied en Knooppunt Leiden Centraal voor te bereiden op de toekomst starten we, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, NS, provincie Zuid-Holland en het Leids Universitair Medisch Centrum, de MIRT-verkenning Knooppunt Leiden Centraal. Donderdag 10 november hebben alle betrokken partijen hun handtekening gezet onder de start van de MIRT verkenning van het project Oude Lijn. Deze ondertekening houdt in dat Leiden 190 miljoen van het Rijk ontvangt om het knooppunt Leiden Centraal een toekomstbestendige duurzame impuls te geven.

Knooppunt Leiden Centraal is een deelproject van het project Oude Lijn waarin Rijk en regio samenwerken. Het project Oude Lijn maakt onderdeel uit van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Knooppunt Leiden Centraal van groot belang voor stad en regio
Het stationsgebied van Leiden is de toegangspoort van onze stad voor de vele reizigers, studenten en toeristen die dagelijks onze stad bezoeken. Knooppunt Leiden Centraal is bovendien hét openbaar vervoersknooppunt van de regio en verbindt onze stad met de rest van het land. Het knooppunt zorgt ervoor dat het Leiden Bio Science Park en de historische binnenstad makkelijk te bereiken zijn. Het knooppunt moet als zesde station van Nederland ook in de toekomst zorgen dat de stad en de regio goed bereikbaar blijven.

Wethouder Ashley North: “Ik ben enorm blij, dit besluit van het Rijk en de regio samen zorgt voor een gigantische impuls voor Knooppunt Leiden Centraal. We werken toe naar een toekomstbestendig en moderner station, duizenden extra stallingsplekken voor fietsen en een eigentijds busstation waar je niet constant nat regent of wegwaait, maar veilig en prettig kan opstappen op de bus of overstappen op de trein. Ook ontstaat zo ruimte om het realiseren van extra woningen en werkplekken te combineren met een verbetering van de kwaliteit. De versteende omgeving kan én moet duurzamer, willen we ook in de toekomst prettig rond Leiden Centraal kunnen wonen, werken en verblijven. Samen werken we met onze partners aan een stationsgebied dat leefbaar is en ons tegelijkertijd verbindt met de rest van het land.”

Knooppunt Leiden Centraal onderdeel MIRT-verkenning Oude Lijn
Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland en tot 2040 komen daar ongeveer 400.000 mensen bij. De ‘Oude Lijn’ tussen Dordrecht en Leiden is de spoorlijn die de steden in de zuidelijke Randstad met elkaar verbindt. Tot 2030 worden langs of vlak bij deze Oude Lijn ongeveer 75.000 woningen, kantoren, zorg- en onderwijsclusters gebouwd. In samenhang met deze verstedelijking zijn afspraken nodig over optimale en duurzame bereikbaarheid. Met andere woorden: zonder efficiënt, snel en duurzaam opererend openbaar vervoer is het creëren van meer woningen en ruimte om te werken in de (zuidelijke) Randstad niet mogelijk. Een integrale aanpak moet ervoor zorgen dat deze verstedelijking op een duurzame manier plaatsvindt: het spaarzame groen in de Randstad kan dan blijven, mensen kunnen met het ov en hoeven dus niet met de auto. Voor een goede ontsluiting van de verstedelijkingslocaties is het nodig om bestaande verbindingen en knooppunten aan te pakken, en nieuwe stations toe te voegen. Leiden is één van de steden die betrokken is bij deze aanpak van de mobiliteit langs de oude spoorlijn, samen met Den Haag, Rijswijk, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht.

Vervolg
De komende twee jaar staan voor Knooppunt Leiden Centraal in het teken van de MIRT-verkenning om zo tot een integraal plan voor het gebied te komen. Dit is een gezamenlijk traject van de samenwerkingspartners met de stad en de regio. De periode tot de zomer van 2023 gebruiken de partijen die aan de verkenning werken, waaronder de gemeente Leiden, als opstartperiode voor het
participatietraject. Zij organiseren onder andere een brede informatieavond en zorgen voor actuele en relevante informatievoorziening via een projectwebsite die begin volgende jaar wordt gelanceerd. Vanaf de zomer van 2023 is het participatietraject meer gericht op het ontwerp van het Knooppunt Leiden Centraal. Hierover volgt in de loop van volgend jaar meer informatie.


Reacties

WhatsApp us!