Helden van de toekomst

Helden van de toekomst

Met wie ga je de toekomst in...

De één laat de toekomst over zich heen komen. De ander duikt er doelgericht in. Wat altijd een baken is geweest, lijkt te zijn losgeslagen.
De menselijke maat binnen bedrijven is belangrijker dan ooit.

Waar wil ik naar toe
Een stip op de horizon zorgt voor duidelijkheid. Wat wil je de komende jaren met je onderneming bereiken. Hoe blijven we relevant voor de (arbeids)markt? Als dit op het netvlies staat, dan wordt ook helder welke stappen je kunt nemen en wat je daarvan verwacht.

Wat hebben we in huis
Kijk in eerste instantie naar wat je in huis hebt. Hoe selecteer je de medewerkers die daarvoor in aanmerking komen. Welke talenten zijn verborgen en hoe haal je deze naar boven? Vergeet daarnaast niet om de organisatie zodanig in te richten, dat je er klaar voor bent.

Aantrekkingskracht
Het industriële tijdperk van begin 1900 heeft gezorgd voor een strakke hiërarchie en rigide regels. In de 21e eeuw motiveert dit niet en is moeilijk te handhaven. Openheid, creativiteit en wendbaarheid werken in ieders’ voordeel. Duidelijkheid, vertrouwen en waardering stimuleren tot inzet en betrokkenheid. Een gezamenlijk doel en maatschappelijk van betekenis zijn telt. De aantrekkingskracht hiervan op het personeel, de arbeidsmarkt én de klant is groot.

Helden van de toekomst
De medewerker van de toekomst is een held en een voorbeeld voor anderen. Deze helden spelen elkaar de bal toe in het belang van het bedrijf. Zij worden aangestuurd en gefaciliteerd door een sterk team met verschillende, aanvullende karakters en kwaliteiten. Want de manager als ‘baas’ werkt niet meer. Een enkele leider(s) op een eilandje van kennis en verworvenheden ‘redt de wereld niet meer’ en past simpelweg niet bij de maatschappelijke ontwikkelingen.

Uitdagingen en kansen
Kortom er komt veel op ons af en er wordt nog meer van een ieder gevraagd. Waarvan lig je als ondernemer wakker? Welke uitdagingen ervaar je en wat kunnen de effecten zijn? Overweeg waar kansen liggen en wie er passen bij het ondernemersavontuur. Of blijf gewoon vrolijk ronddobberen...

Met elkaar de toekomst in?
Neem gerust contact op.

Jacqueline Bakker is oprichter/directeur van Werkend Nederland, Partner in HR voor het MKB. ‘Met onze inzichten en praktische oplossingen voor personeelszaken halen we het beste uit uw medewerkers én uw organisatie.’

 


Reacties