Hoe de Economische Agenda leidt tot een vitale stad, vernieuwende economie en voldoende werkgelegenheid

Hoe de Economische Agenda leidt tot een vitale stad, vernieuwende economie en voldoende werkgelegenheid

Duurzaamheid, vestigingsklimaat, bereikbaarheid, programma binnenstad, stadsmarketing en toerisme, arbeidsmarkt en onderwijs. Het zijn enkele belangrijke punten uit de Economische Agenda van 2018-2020. En het zullen dezelfde thema’s zijn waar de gemeente Gouda en ondernemers de komende tijd mee aan de slag gaan. Sinds het verschijnen van het Economisch Actieprogramma 2014-2015 hebben Gemeente Gouda en Gouda Onderneemt geconstateerd dat het gestructureerd samenwerken aan versterking van het economisch klimaat in Gouda vruchten afwerpt.

Door het benoemen van negen thema’s is een samenhangend kader gevormd dat richting geeft aan de gezamenlijke uitvoering van activiteiten die leiden tot een vitale stad, vernieuwende economie en voldoende werkgelegenheid. Met wethouder Michiel Bunnik, Gouda Onderneemt voorzitter Nico Voogt en programmamanager Jan Willem van der Wolf blikken we terug op de samenwerking van de afgelopen jaren en vooruit naar de toekomst. Wat is al bereikt? Welke invloed heeft de coronacrisis? En welke punten worden in de nieuwe Economische Agenda toegevoegd?

De Economische Agenda loopt nu bijna drie jaar. Kunnen jullie al spreken van behaalde doelstellingen?
Michiel Bunnik: "Voor Gouda is er al veel bereikt, maar er staat ook nog van alles op het verlanglijstje. Het feit dat de samenwerking er is, maakt elkaar op zoeken en dingen afstemmen veel eenvoudiger en dat is prettig."

Nico Voogt: “De thema’s die wij in deze Economische Agenda hebben vastgelegd, zijn voor de langere termijn. Veel thema’s staan steviger dan op het moment waarop we startten. Zo zijn we enorm gegroeid in de regionale samenwerking. Thema’s als mobiliteit en het wegennet kunnen we niet alleen aanpakken. Daar is de grotere regio voor nodig. Datzelfde geldt voor het verdiepen en intensiveren van de Triple Helix; het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Vanuit dit overleg is de Economische Visie Midden-Holland en de projectenagenda gepresenteerd.’’

Michiel Bunnik: “Op dit punt is ook mijn collega wethouder Thierry van Vugt betrokken. Hij is vicevoorzitter van dit overleg en heeft recent nog samen met de regionale ondernemersplatformen bij de provincie gepleit voor meer ruimte voor ondernemers in de regio”.

Lees meer

 


Reacties