Integrale controles bedrijven in Leiden

Integrale controles bedrijven in Leiden

Op donderdag 22 april vonden integrale controles plaats bij verschillende bedrijven aan de Stadspolderweg en de Rooseveltstraat. Naar aanleiding van signalen hebben gemeente (bouwtoezicht en handhaving openbare ruimte), politie, brandweer, Omgevingsdienst West-Holland en de Belastingdienst de betreffende locaties gecontroleerd op naleving van vergunningen en andere wet- en regelgeving waaraan de eigenaars, ondernemers en/of verhuurders zich dienen te houden. De controles leverden diverse aanknopingspunten voor nader onderzoek op.

De diensten constateerden dat de ondernemers en pandeigenaren voor het overgrote deel hun zaken op orde hebben. In een enkel geval werd overtreding van milieuregels geconstateerd. Hierop gaat de omgevingsdienst toezien en handhaven. Ook bleek een aantal bedrijfspanden niet brandveilig. Een signaal van illegale bewoning wordt nader onderzocht. De Belastingdienst heeft op één adres, waar verschillende bedrijven gevestigd zijn, bij twee ondernemers een forse belastingschuld geïnd. Hierdoor kon beslaglegging achterwege blijven.

Integrale controles
De gemeente wil dat Leiden een veilige en leefbare stad blijft. Het regelmatig houden van integrale controles, onder meer op bedrijventerreinen, levert daar een bijdrage aan. Deze acties worden niet van tevoren aangekondigd. De gemeente wil hiermee nagaan of bedrijven, pandeigenaren en/of (ver)huurders zich aan de regels houden. Ook wil de gemeente hiermee de anonimiteit doorbreken, die op bedrijventerreinen soms overtreding van regels in de hand werkt.  

Samenwerking
Door met verschillende partijen goed samen te werken en krachten te bundelen, kunnen dit soort controles frequent plaatsvinden. Alle partners vinden het belangrijk Leiden veilig te houden en het gezonde ondernemersklimaat te bevorderen. Door samen op te trekken tegen misstanden, wordt ook voorkomen dat bonafide ondernemers in het nauw komen. Het levert immers oneerlijke concurrentie op als de ene ondernemer zich wel en de ander zich niet aan de regels houdt. Door alert in te spelen op signalen van regelovertreding, kan vaak erger worden voorkomen.

Verdachte situatie
Heeft u een verdachte situatie gezien of het gevoel dat er iets niet klopt? Deel dit met de politie (tel. 0900 - 88 44) of Meld misdaad anoniem (tel. 0800 - 70 00) / meldmisdaadanoniem.nl

 


Reacties