'Kan de ondernemer de fiscale wetgever vertrouwen?'

'Kan de ondernemer de fiscale wetgever vertrouwen?'

Als ondernemer sta je voortdurend voor beslissingen. In je afwegingen neem je ook de fiscale spelregels mee. Het is dan van belang dat je er vanuit kan gaan dat bestaande wetgeving wordt uitgevoerd. En dat is nu juist iets dat de afgelopen jaren helaas te wensen overlaat.

“Op het moment van dit schrijven staan we aan de vooravond van de Tweede Kamer-verkiezingen. Kijkend naar de verkiezingsprogramma's van de diverse politieke partijen zien we dat zij allemaal de lasten voor de ondernemer willen verhogen.
Op zich is dat te begrijpen, gezien de forse overheidsuitgaven in het kader van alle corona- steunmaatregelen. Wat mij wel zorgen baart, is het zwalkende fiscale beleid dat in de afgelopen jaren is ontstaan.

Per 1 januari 2019 werd wettelijk vastgelegd dat het belastingtarief voor BV’s en NV’s stapsgewijs verlaagd zou worden. Alleen maar fijn dat dit wettelijk werd vastgelegd voor de toekomst, toch? Echter, binnen een jaar werd deze duidelijkheid alweer overboord gegooid. Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting werd bij nader inzien toch niet verlaagd en bleef 25%. Het gekke is dan wel weer dat de verhoging van het inkomstenbelastingtarief in box 2 (aanmerkelijk belang) naar 26,9% wel werd doorgezet.

Nu denk je misschien dat dit veranderlijke beleid alleen voor grote bedrijven geldt, maar dat is niet het geval. IB-ondernemers werden geconfronteerd met een snellere en verdere afbouw van de zelfstandigenaftrek. Er zijn nu zelfs plannen om deze aftrek geheel af te schaffen. Voor de MKB- ondernemer met een BV hebben de partijen ook iets in petto. Het nog maar net verhoogde tariefopstapje voor de vennootschapsbelasting naar €245.000 (2022: €395.000!) dreigt weer teruggedraaid te worden naar €200.000.

Al deze voortdurende veranderingen werpen de vraag op hoe betrouwbaar de fiscale wetgever daadwerkelijk is. Je kunt je afvragen of het in de wet opnemen van toekomstige wijzigingen in regelgeving wel zo verstandig is. Het schept verwachtingen op basis waarvan je als ondernemer beslissingen neemt. Als Den Haag vervolgens de wet achteloos steeds weer wijzigt nog voor die is ingegaan, wordt het toch wel een hele grote opgave om je ondernemingsbeslissingen op de juiste gronden te nemen.

Er komt veel op je af als ondernemer in deze tijd. Voortdurende wijzigingen van fiscale spelregels horen daar ook bij. Dat realiseren wij ons als belastingadviseurs natuurlijk terdege. Je mag dan ook van ons verwachten dat wij de ontwikkelingen op de voet volgen en je de fiscale rugdekking bieden die je nodig hebt.”

Martijn Zweet is senior belastingadviseur bij Actan Adviseurs & Accountants - onderdeel van Guidon Groep - in Alkmaar. Martijn, 47 jaar en vader van twee tieners, begeleidt ondernemers bij iedere fase van hun ondernemerschap en vervult op deze manier de rol van gids.

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties