'Nachtrustgesprekken met ondernemers van cruciaal belang'

'Nachtrustgesprekken met ondernemers van cruciaal belang'

Corona, een jaar later. Je zou verwachten dat Robin Schilder handenvol werk heeft om zieltogende bedrijven in het zadel te houden. Niets is minder waar. Hij zegt: “Het was voor mij niet drukker dan normaal. De economie is dan wel met 4 procent gekrompen, maar tegelijkertijd is het aantal faillissementen historisch laag. Bij bijzonder beheer bleef het rustig. Kort door de bocht gezegd: de steun van de overheid werkt.”

Martien Dobber zag het zwaartepunt van zijn werk verleggen. Hij voerde, zoals hij dat zelf noemt,
veel nachtrustgesprekken met ondernemers. “Er heerste aanvankelijk onzekerheid, wat tot onrust leidde. Veel ondernemers hadden behoefte aan een sparringpartner. Daar heb ik veel tijd aan besteed en ik beschouwde dat vooral als een investering in mijn klanten.”

Wat hebben we businesswise geleerd van corona?
Robin: “Corona opende de ogen van ondernemers. Zij werden zich bewuster van de kwetsbaarheden van hun bedrijf. Het belang van een goede buffer werd ineens zichtbaar. Mijn devies is dan ook: creëer meer zekerheid, bouw voldoende reserves op en verklein afhankelijkheden.”

Martien: “Daarnaast drong het besef door dat spreiding, op diverse fronten, essentieel is.
Wie het afgelopen jaar afhankelijk was van één productsoort en één of enkele klanten, was vatbaarder voor de negatieve economische gevolgen van corona. Vier sectoren werden hoe dan ook hard geraakt: leisure, horeca, toerisme en retail. Die ondernemers moesten echt uit een ander vaatje tappen om nog iets van 2020
te maken. Een enkeling slaagde daarin, maar de meesten teerden in op hun vermogen of erger, zij bouwden een schuld op.”

Lees meer

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties