‘Niemand staat stil bij groot probleem dat krapte elektriciteitsnet heet’

‘Niemand staat stil bij groot probleem dat krapte elektriciteitsnet heet’

Jaap Burgerhout (70), directeur van EXPIRION BV, startte zijn bedrijf in 2013 hobbymatig. Inmiddels is EXPIRION een grote speler in de markt van duurzame energie. Kennis en kunde wil Burgerhout nu gebruiken om de overheid verder te helpen in het behalen van hun klimaatdoelen.

Jaap, je bent vanaf volgende week officieel duurzaamheidsadviseur van gemeenten. Hoe is dat zo gekomen?
‘De Nederlandse gemeenten hebben klimaatdoelen opgesteld met twee ijkpunten: 2030 en 2050. De exacte doelen verschillen per gemeente en elke gemeente heeft een eigen duurzaamheidswethouder en daarnaast meerdere projectmanagers, regisseurs en andere beleidsmedewerkers binnen het thema ‘energietransitie’. Dat lijkt prima, maar toch is er externe kennis nodig. Uit de praktijk. Ik ontdek regelmatig hiaten in de kennis bij deze mensen en dat vind ik ook niet gek: het is immers onmogelijk om alles of veel te weten op het gebied van duurzaamheid, de energietransitie en gebiedsontwikkeling tegelijkertijd. Daarnaast ontbeert het hen ook aan praktijkervaring. Daarop besloot ik gemeenten de helpende hand te bieden door mijn expertise en praktijkervaring met gemeenten te delen, waarmee ik gemeenten voorzie van deskundig en constructief advies. Geen oneindige en dikke rapporten; mijn advies is juist op een zo’n helder mogelijke leest geschoeid. ‘Schrijven is schrappen’, zeg ik ook wel eens.’

Wat zou de rol van de gemeenten in dit geval kunnen zijn?
‘Gemeenten en duurzaamheidswethouders kennen en erkennen de klimaatproblematiek, maar beschikken over beperkte middelen om hier acuut op te reageren. Middelen en subsidies ten behoeve van het onrendabele deel moeten immers deels vanuit Den Haag (RVO) beschikbaar worden gesteld. Pas dan kun je eigenlijk echt stappen zetten op het gebied van de klimaatdoelen van 2030 of 2050. Gemeenten kunnen nu echter wel een faciliterende rol innemen om duurzame ideeën te realiseren. Denk hierbij aan het samenbrengen van vastgoedeigenaren om zonnepanelen op bedrijfsdaken te plaatsen, drempels weg te nemen op het gebied van vergunningen of bijvoorbeeld de pr en communicatie naar de burgers voor een duurzamere gemeente.’

Het lijkt er dus op dat gemeenten willen, maar niet kunnen. Wat zou hier dan weer een gevolg van kunnen zijn?
‘Automerken gaan over één, twee jaar al stoppen met het produceren van de gewone auto op benzine of diesel. Volgend jaar komen er minstens 25 nieuwe merken en modellen elektrische auto’s op de markt, waaronder ook betaalbare. Dat leidt ertoe dat we straks grotendeels elektrisch rijden – met als gevolg dat we deze auto’s ook en masse moeten opladen. Het net kan deze vermogens helemaal niet aanleveren, er is gewoon teveel krapte op het elektriciteitsnet. Het licht valt dan écht uit als mensen dadelijk in de straat hun elektrische auto’s gaan opladen. Daar lijkt vrijwel niemand bij stil te staan, terwijl dit écht een serieus probleem wordt.’

En de oplossing hiervoor, die lever jij dus aan bij de gemeenten?
‘Ik heb daar goede en haalbare ideeën over, waarover ik om tafel ga met wethouders. Het net verzwaren en het bijbouwen van trafostations wordt nu geschat op 102 miljard euro. Een hele hoop geld. En de tijd die hier overheen gaat is zo’n 20 jaar. Maar al die elektrische auto’s komen er nu al aan! Je moet dus nu iets bedenken. Het energietotaalconcept is het antwoord: een totaalplaatje bestaande uit zonne-energie, ondersteunt door kleinschalig wind, in combinatie met energieopslag. Dit laatste component werkt als een energiebuffer, waardoor niet al het energie het net onttrokken hoeft te worden – maar juíst uit een opslagbatterij. In de wintermaanden wekken zonnepanelen weliswaar minder op, maar zijn dit juist de meest rendabele maanden voor windenergie.’

Tot slot, kan EXPIRION zelf al van het net af?
Daarmee wachten we tot onze kleinschalige windturbine naast het pand staat. Over enkele weken is het zover. Onze wethouder duurzaamheid Karin Hoekstra zal tegen die tijd een uitnodiging krijgen om het lintje door te knippen.

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties

WhatsApp us!