Online Business Journey 2021. BPV, maar dan anders!

Online Business Journey 2021. BPV, maar dan anders!

In samenwerking met het bedrijfsleven organiseert mboRijnland een ‘Online Business Journey’ voor eerste en tweedejaars studenten. Op 8 februari 2021 starten meer dan 600 studenten met dit traject.   

Creatief en innovatief 
Het tekort aan stageplekken is nijpend voor mbo-studenten. Door COVID-19 en alle maatregelen om het virus in te dammen, zijn de beschikbare stageplekken sterk afgenomen. Het College Economie van mboRijnland komt nu met een creatieve oplossing om studenten zonder stage een goed alternatief te kunnen bieden. Het vraagt een andere aanpak, anders denken en doen. Aad Korthout, teamleider mboRijnland: “Het is geweldig om te zien dat het is gelukt om in korte tijd en in samenwerking met het bedrijfsleven ruim 600 studenten voor de komende 8 weken een alternatieve stage aan te bieden. Naast de internationale ervaring die ze opdoen geeft het de studenten weer een boost aan motivatie en inspiratie om met hun vak bezig te zijn en zich persoonlijk te ontwikkelen.” 

Internationale en multidisciplinaire samenwerking  
Tijdens het project gaan studenten van verschillende opleidingen binnen College Economie gedurende 8 weken aan de slag met een opdracht van het (internationale) bedrijfsleven in teams van 5 à 6 student. Daarnaast neemt bij verschillende teams ook een Spaanse student deel. De studenten worden begeleid door coaches van onze internationale partners (JongLeren.es en Dutch Students Abroad) en de deelnemende ondernemers. Meer dan 600 studenten, ruim 25 bedrijven en 20 coaches maken dit project uniek voor het mbo. 

Vaardigheden, internationale ervaring en motivatie 
Voor veel studenten betekent dit project dus niet alleen een interessante praktijkervaring, maar biedt dit ook de kans om internationale vaardigheden te ontwikkelen zoals intercultureel communiceren en natuurlijk het vergroten van de Engelse taalvaardigheid. Een mooie kans om op een andere manier ervaring op te doen met de beroepspraktijk. Denken in mogelijkheden en kansen. BPV, maar dan anders! 

Over mboRijnland
mboRijnland is een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Rijnland en heeft 11 vestigingen in zes verschillende steden: Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. Naast middelbaar beroepsonderwijs verzorgt mboRijnland ook Vavo (vwo, havo en vmbo-t voor volwassenen) en maatwerkcursussen voor medewerkers van bedrijven. Er zijn 1700 mensen werkzaam bij mboRijnland en jaarlijks volgen ruim 17.000 studenten onderwijs. mboRijnland legt met haar onderwijs de basis voor een inclusieve en duurzame samenleving, waarin iedereen meetelt, van waarde is en de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven, andere onderwijsinstellingen, gemeenten en maatschappelijke instellingen. Kijk op www.mborijnland.nl voor meer informatie. 

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties