Opgenomen in het team en al veel geleerd

Opgenomen in het team en al veel geleerd

Sinds september jl. werkt Deniz bij de Facilitaire Dienst van Transport & Logistiek Nederland (TLN). Hij is er via het WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal terechtgekomen en voelt zich er welkom. Ook TLN is enthousiast. “Het is fijn dat we iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt hier werk kunnen bieden.”

TLN is een branchevereniging voor bedrijven in de transport- & logistieksector. “We staan onze 5000 leden op allerlei manieren bij in hun bedrijfsvoering. Dat varieert van het organiseren van opleidingen tot het lobbyen bij politiek en overheden. Bij TLN zijn zo’n 95 mensen werkzaam”, aldus Jeannette Faaij, P&O-adviseur. “Als branchevereniging adviseren wij onze leden, ook als het gaat om de arbeidsmarkt. Wij hechten eraan zelf het goede voorbeeld te geven en hebben daarvoor een beleid ontwikkeld. Daarom hebben we enige tijd geleden ook eens naar de diversiteit binnen ons personeelsbestand gekeken.

We kwamen tot de conclusie dat het goed zou zijn een werkplek te bieden aan iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar we beseften ook dat een goede begeleiding dan noodzakelijk is, omdat je iemand die al een ‘rugzakje’ heeft en kwetsbaar is, een veilige omgeving wilt bieden. Bovendien moet iemand zich kunnen ontwikkelen. We hebben John Krassenburg, de coördinator van onze Facilitaire Dienst, gevraagd of hij binnen zijn team een dergelijke werkplek kon bieden. Hij stond hier direct welwillend tegenover en samen met hem hebben we contact gelegd met het WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal (WSP ZHC).”

Lees meer

 


Reacties