Opvolging in een familiebedrijf

Opvolging in een familiebedrijf

Van je familie moet je het hebben, dat is mooi. Maar het spreekwoord ‘met je familie moet je wandelen, niet handelen’ bestaat ook. Verschillende kwesties en dilemma’s kunnen zich voordoen. Gedacht kan worden aan de eigendom van het familiebedrijf, het bestuur, de opvolging, de waardering van aandelen, zeggenschap, enzovoorts. Kortom, wat moet je doen (en nalaten!) om te voorkomen dat opa de zaak sticht, de zoon hem uitbouwt en de kleindochter (-zoon) het bedrijf failliet laat gaan? En dus, ja, op enig moment verschijnt de notaris in beeld. Door middel van notariële akten kunnen regelingen worden getroffen om het bedrijf door een opvolgingstraject heen te loodsen.

Scheiden van zeggenschap en financieel belang
Duidelijkheid houdt de beste vrienden. Binnen en buiten de familie. Soms bestaat de wens om zeggenschap en financieel belang te scheiden. We nemen als voorbeeld een vader als oprichter, twee oudere broers -niet werkzaam in het familiebedrijf- en een jongste dochter als opvolgster. De zeggenschap moet volledig toekomen aan de jongste dochter. Een financieel belang mag wel maar omwille van de rust en lieve vrede dient aan die oudere broers de zeggenschap onthouden te worden. Want, wee de zuster die aan het roer staat van dit bedrijf maar wel voor grote beslissingen de adviezen van haar broers dient mee te wegen. De statuten van de B.V. waarin het bedrijf is ondergebracht dienen gewijzigd te worden om de beoogde generatiewissel te faciliteren.

Stemrechtloze aandelen versus certificering van aandelen
Om scheiding van zeggenschap en financieel belang te bewerkstelligen zouden in de statuten stemrechtloze aandelen gecreëerd kunnen worden die aan de oudere broers worden gegeven. Stemrechtloze aandelen geven geen stemrecht maar wel recht op winst en vergaderrecht.

‘Stemrechtloos’ is dus niet hetzelfde als ‘zeggenschapsloos’. Wenst men ook de zeggenschap aan de oudere broers te onthouden dan is een keuze voor certificering van aandelen wellicht beter. Bij certificering van aandelen worden de aandelen -in ruil voor certificaten- in beheer/administratie gegeven aan een op te richten Stichting Administratiekantoor, ook wel ‘STAK’ genoemd. Benoemt men in het bestuur van de Stichting Administratiekantoor de dochter, dan is het klip en klaar wie de lakens uit deelt.

Daniël Westerhuis studeerde notarieel recht in Groningen. Liep zijn stage en eerste notariële jaren bij de Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Was voorzitter van de Ring van Notarissen en Kandidaat- Notarissen Den Haag en is samen met Christ-Jan van Haperen en Nicole Stigter partner bij Westerhuis Notarissen te Gouda. Daniël heeft onlangs de postdoctorale Grotius opleiding estate planning afgerond.

 


Reacties