'Samen de beste oplossing kiezen'

'Samen de beste oplossing kiezen'

Het meerjarig beheer van de installaties van Driestar educatief vereist een partnership met een specialist. “We hebben een Europese aanbesteding gedaan om een meerjarige overeenkomst af te sluiten met een geselecteerde partner”, vertelt Kees Codée, programmamanager duurzaamheid bij Driestar educatief. Uit die aanbesteding kwam Unica naar voren als dé partner bij uitstek.

De energietransitie is een van de speerpunten van de facilitaire bedrijfsvoering. “Duurzaamheid moet echt onderdeel van het curriculum worden”, vertelt Kees. Samen met andere scholen heeft Driestar educatief een ‘Duurzaam doen’ convenant. Hierin staan afspraken over de te behalen doelstellingen, maar het convenant richt zich ook op bewustwording. Duurzaamheid zit in het onderwijspakket van de mono-sectorale onderwijsinstelling, die lerarenopleidingen verzorgt voor basis- en voortgezet onderwijs. “Driestar kan op duurzaamheidsgebied een vliegwieleffect op gang brengen”, meent Kees. “Via onze studenten komt duurzaamheid bij leerlingen op de basis- en middelbare scholen terecht.

Die leerlingen komen vervolgens weer op onze opleiding en zullen naar verwachting nog meer aandacht voor duurzaamheid hebben.”

Lees meer

 


Reacties