Samen voor duurzaam succes

Samen voor duurzaam succes

Nederland is onderweg naar een circulaire economie waarbij we grondstoffen na gebruik niet afdanken maar hergebruiken. Nationaal en internationaal is afgesproken dat we in 2030 55% minder gebruik maken van primaire grondstoffen (mineralen, metalen en fossiele brandstoffen). In 2050 moet onze economie zelfs volledig draaien op herbruikbare grondstoffen. Daarmee komt een enorme opgave snel op het bedrijfsleven af. Bedrijven hebben, als kloppend hart van onze economie, de sleutel in handen om de transitie naar een circulaire economie te laten slagen. De stichting Circulair West is daarvoor opgericht en biedt hulp bij het circulair ondernemen.

Leon van Ast, aangesteld als aanjager en kwartiermaker, verduidelijkt: "Wij verbinden circulaire koplopers in Noord- en Zuid-Holland met andere bedrijven, overheid en kennisinstanties die graag willen innoveren ten dienste van de ondernemer. Vanuit ketensamenwerking helpen wij hen circulair te innoveren. Zo inspireren we een steeds grotere groep bedrijven om te innoveren en in beweging te komen. Vanuit samenwerking (her)ontwerpen betrokken ondernemers hun businessmodellen en ontstaan nieuwe circulaire producten en diensten. Op deze wijze blijven bedrijven niet alleen toekomstbestendig en toekomstwaardig, maar ontstaat ook een economie die efficiënt omgaat met haar grond- stoffen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde."

Lees meer

 


Reacties

WhatsApp us!