Semper virens: evergreens

Semper virens: evergreens

Groen is in de mode. Aardgas is uit. Energie opgewekt door zonnepanelen. Groen moet je doen. Save the planet. Mooi toch? Dat zullen we eens even regelen. Hoe dan? Nou: vorige week sprak ik bijvoorbeeld met de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk voor wie wij vorig jaar een aantal dakprojecten hebben begeleid en die voor 2020 nieuwe projecten aan het ontwikkelen zijn. Veel moet goed én vooraf worden geregeld om problemen later te voorkomen.

Het recht van opstal
Wat nu weer? Kan er in dit land niets zonder regelzucht in kleine lettertjes? Helaas niet, want vele juridische vragen komen op. Voor wie is bijvoorbeeld het risico van brand of lekkage? Wie is verantwoordelijk voor onderhoud, plaatsing en vervanging? Voor wie komt het risico van energiederving door onderhoud, storing of schaduwvorming? En wat gebeurt er bij verkoop van het pand en/of de panelen? Daar komen dan nog de fiscale vraagstukken bij. Hoe zit het met de vergoeding en moet daarover overdrachtsbelasting of BTW worden betaald?

Energie coöperaties
In veel opzichten zijn alle betrokkenen “groentjes” in deze nieuwe ‘eco-motief gedreven’ markt. Voor bedrijven die hun daken ter beschikking stellen zijn er behoorlijke risico’s. Informele clubjes krijgen bij hen veelal geen poot aan de grond. Initiatiefnemers doen er daarom goed aan zich professioneel op te stellen en zich te organiseren in bijvoorbeeld een stichting, vereniging of coöperatie. Inmiddels zijn er meer dan 600 coöperaties actief in het land en ontwikkeld deze sector samen met netbeheerders en energiemaatschapp en tot een volwassen sector.

Groen en geel/ zwart op wit
U begrijpt het al: wat duidelijk, zwart op wit tijdig officieel is vastgelegd kan later eindeloos juridisch getouwtrek voorkomen, en de notaris kan u daarbij helpen omdat hij de knelpunten overziet. Intensieve discussies over een huurovereenkomst en/of een recht van opstal (het zakelijk recht om in,
op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen) horen erbij. Daar moeten we ons niet groen en geel aan ergeren. Het zorgt er namelijk voor dat onze goede bedoelingen (die ons ook nog geld gaan opleveren) ons niet in de problemen storten. Daarvan hebben we er al genoeg. Dus: regelen volgens de regels, want ‘een groentje zijn’ is aandoenlijk aan het begin van de puberteit, volwassenen kunnen beter van te voren goed en grondig (laten) uitzoeken wat kan en mag, en wat niet. Die rechten, plichten en verantwoordelijkheden, nietwaar?

Daniël Westerhuis studeerde notarieel recht in Groningen. Liep zijn stage en eerste notariële jaren bij de Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Was voorzitter van de Ring van Notarissen en Kandidaat-Notarissen Den Haag en is samen met Christ-Jan van Haperen en Nicole Stigter partner bij Westerhuis Notarissen te Gouda. Daniël heeft onlangs de postdoctorale Grotius opleiding estate planning afgerond.

 


Reacties