SPORT•GOUDA wil alle Gouwenaars aan het bewegen krijgen

SPORT•GOUDA wil alle Gouwenaars aan het bewegen krijgen Foto: Aschwin Snel

“SPORT•GOUDA? Da’s toch die club die het Groenhovenbad exploiteert?” Vraag het een willekeurige Gouwenaar, en doorgaans komt de associatie met het zwembad en de sportaccommodaties als eerste bovendrijven. Wat veel mensen niet weten, is dat SPORT•GOUDA veel wijder vertakt is in de Goudse samenleving, vertelt algemeen directeur Frank Berteling: “Het is onze missie om alle Gouwenaars aan het bewegen te krijgen. Dat doen we met behulp van onze sportaccommodaties, maar vooral ook door samen te werken met verenigingen en andere sportaanbieders, met onderwijs en bedrijfsleven, en met andere betrokkenen in de wijk. De resultaten die we daarmee boeken, hebben een duurzaam effect op welzijn en gezondheid. In die zin zou het mooi zijn, als we onszelf ooit overbodig maken.”  

Sport als doel, sport als middel

Zelfstandige BV zonder winstoogmerk
Als we toch vooroordelen aan het ontkrachten zijn, laten we er dan nog een uit de wereld helpen. SPORT•GOUDA is geen afdeling van de gemeente, maar gaat al sinds zestien jaar door het leven

als een zelfstandige BV. Gemeente Gouda is wel aandeelhouder in die BV, en die samenwerking is in de afgelopen jaren stevig verankerd geraakt. “We zijn het heus niet altijd met elkaar eens”, aldus Frank, “maar dat hoeft ook niet. Wij denken actief mee over het gemeentelijke beleid op het gebied van sport en bewegen, en zodra dit is vastgesteld, is het aan ons om hier een goede uitvoering aan te geven. Daar komt een heleboel bij kijken, en daar zijn we zeer ondernemend in. Die vrijheid krijgen we ook. Het verschil met een ‘gewone’ ondernemer is dat we geen winstmaximalisatie nastreven, want alles wordt weer geïnvesteerd in sport en bewegen.”

In het hart van de samenleving
SPORT•GOUDA maakt in zijn activiteiten een onderscheid tussen de ‘hardware’ enerzijds, en de maatschappelijke impact anderzijds. Frank: “Met de hardware bedoelen we de exploitatie van het zwembad, drie sporthallen, zeven buitensportaccommodaties en de diverse sportzalen. Die accommodaties zijn echter geen doel an sich: zij worden ingezet voor onze maatschappelijke missie om zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen. Onlangs heeft de gemeente het GALA gepresenteerd: het Gezond en Actief Leven Akkoord. Daarin zie je die brede missie ook weerspiegeld, of je het nu over de voorlichting Gezonde Scholen hebt of over de watertappunten die we initiëren; over de programma’s voor kinderen met overgewicht of over onze samenwerking met de GGD.

Eigenlijk kun je stellen dat inwoners ons overal tegenkomen, bewust of onbewust. Dat begint al bij het ongeboren kind wiens moeder meedoet aan zwangerschapszwemmen, tot aan de oude baas die naar de voetbalwedstrijd van zijn kleinzoon kijkt of een cursus valpreventie volgt. SPORT•GOUDA bevindt zich in het hart van de samenleving.”

Iedereen kan meedoen
“Om die brede maatschappelijke rol te duiden, spreken wij van ‘Sport als doel, Sport als middel’. Heb je het bijvoorbeeld over het bewegingsonderwijs op scholen of over onze ondersteuning aan verenigingen, dan is meer, langer en verstandiger sporten echt ons doel. Maar sport kan ook een middel zijn, bijvoorbeeld om inwoners met elkaar te verbinden en meer bij de samenleving te betrekken. Denk aan bijzondere doelgroepen, zoals mensen met een beperking of gezinnen met een geringe financiële draagkracht. Door sport en beweging ook voor hen mogelijk te maken, krijgen zij de mogelijkheid om mee te doen. Ze leren nieuwe mensen kennen en vergroten zo hun netwerk, en daaruit komen wellicht weer andere kansen voort. Uiteindelijk streven we ernaar dat geen enkele Gouwenaar nog een reden heeft om níet te sporten, behalve als ze gewoon echt niet willen.”

Verduurzaming: wat kan er wel?
Dat de tarieven voor sportdeelname stijgen, staat op gespannen voet met deze ambitie. “We zeilen scherp aan de wind om het betaalbaar te houden, en daarbij speelt de verduurzaming van onze accommodaties een grote rol. Onze daken liggen al vol met zonnepanelen om duurzame stroom op te wekken. We zijn bezig om de sportvelden te voorzien van ledverlichting, en zodra we een kunstgrasveld renoveren, brengen we duurzame, natuurlijke vezels aan in plaats van rubberkorrels. Zo’n renovatie zou ook een mooi moment zijn om gelijk warmteopslag onder het veld te realiseren: nog zo’n ambitie die we willen realiseren. Die warmte kan dan worden gebruikt voor het clubhuis en voor de warmwatervoorziening van de douches. Ook voor het zwembad onderzoeken we of we van het gas af kunnen, en die business case staat voor 95%. Het vergt ondernemerschap om de zaak helemaal rond te krijgen, en daarvoor doen we een beroep op de Goudse ondernemers die dit artikel lezen. Laten we een voorbeeld nemen aan Aalsmeer, waar de restwarmte van een datacenter wordt gebruikt om het zwembad te verwarmen. Zulke oplossingen moeten toch ook in onze stad mogelijk zijn?”

Een vitale, ondernemende stad
Om iedereen in Gouda te laten bewegen is het van belang om betere samenwerkingen in de stad te realiseren. Daarom start SPORT•GOUDA met SPORT•SUPPORT: een matchmaking concept waarbij kennis en kunde vanuit bedrijven worden ingezet bij Goudse sportaanbieders. Bram van Pelt (niet op de foto), samen met Aafke van Leeuwen verantwoordelijk voor de matchmaking voor SPORT•SUPPORT, vertelt: “Duurzaamheid zit ‘m wat ons betreft ook in duurzame relaties met partners. De Goudse sportaanbieders doen iedere week keihard hun best om zoveel mogelijk Goudse inwoners in beweging te krijgen. Maar verenigingen krijgen steeds vaker te maken met ingewikkelde uitdagingen. Denk aan sponsorplannen, juridische zaken of de werving van leden of vrijwilligers. Hierbij kunnen zij best wat hulp gebruiken.

Wij geloven in de kennis en kunde vanuit het Goudse bedrijfsleven en zien hier dus ook een potentiële match. Het bedrijf dat een vereniging kan helpen met een uitdaging krijgt, naast het SPORT•SUPPORT netwerk, ook een giveback op maat. Een volleybaltoernooi voor medewerkers of een clinic van een van de verenigingstoppers als teamuitje? Er zijn genoeg kansen voor een sportieve samenwerking in de stad. Zo maken we samen Gouda een stukje vitaler!”

Geen eenheidsworst
Vragen we Frank naar de toekomst, dan zijn er nog ambities te over: “Ik weiger me neer te leggen bij de toenemende individualisering van de samenleving. Sport kan een manier zijn om de verbinding met elkaar te leggen en te behouden. Om die reden ondersteunen en versterken we de clubs in hun verenigingskracht, en we willen ook de relatie met de commerciële sportaanbieders leggen; we werken immers aan hetzelfde grotere doel. Wat we ook willen verbeteren, is onze zichtbaarheid in de wijken. Onze stad is geen eenheidsworst, en iedere wijk vergt zijn eigen aanpak. Onlangs zijn we bijvoorbeeld gestart met een Beweegloket in bestaande ontmoetingscentra, waar onze beweegmakelaars de vragen uit de wijk ophalen en die proberen te vertalen naar een passend aanbod. Het is altijd gemakkelijker om te roepen wat er níet kan, maar ik weet zeker dat we samen met het bedrijfsleven en met andere partijen in de stad tot hoopvolle, vernieuwende perspectieven kunnen komen.”

Return on Impact
Ondernemers sturen vaak op Return on Investment (ROI): de tijd die zij nodig hebben om hun investering terug te verdienen. Maatschappelijke bedrijven als SPORT•GOUDA focussen zich liever op Return on Impact. Zelfde afkorting, andere invulling. Mario Netten (Teamleider Beheer & Onderhoud) legt uit wat hij daarmee bedoelt:

“In plaats van alleen financiële winst te meten, richt ROImpact zich op het behalen van positieve effecten op het gebied van milieu, maatschappij en duurzaamheid. Neem bijvoorbeeld de aanleg van een Cruyff Court: financieel gezien profiteert alleen de partij die het veld aanlegt, maar de positieve en blijvende impact op de cohesie in de wijk is vele malen groter. Veel van wat SPORT•GOUDA doet, wordt ingegeven door ROImpact: bedoeld om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen en zo waarde te creëren voor de langere termijn. We hopen dat veel bedrijven hiermee ons voorbeeld zullen volgen.”

SPORTGOUDA
Tobbepad 4 | 2803 WH Gouda
0182 - 59 09 10 | www.sportpuntgouda.nl


Reacties

WhatsApp us!