Stichting Chance for a Child

Stichting Chance for a Child

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en Emma Kinderziekenhuis pakken ernstige kindermishandeling aan.

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en Emma Kinderziekenhuis pakken ernstige kindermishandeling aan.
In Nederland speelt zich een ongekend drama af. Per jaar worden maar liefst circa 120.000 kinderen ernstig en soms zeer ernstig mishandeld.De meest voorkomende letsels zijn botbreuken, brandwonden door sigaret of zware verwaarlozing en ernstig hersenletsel. Kindermishandeling is een zeer ernstig maatschappelijk probleem en kan leiden tot blijvende lichamelijke en geestelijke schade en zelfs tot overlijden. Mishandelde kinderen hebben een verhoogde kans om later zelf dader te worden en zoeken vaak hun toevlucht tot drugs, zelfverwonding en zelfs zelfmoord.

Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en het Emma Kinderziekenhuis hebben het initiatief genomen om op zeer daadkrachtige wijze mishandelingen van weerloze kinderen te bestrijden. Daarvoor is een speciaal team, het Goofy-team, opgericht, bestaande uit een kinderarts, chirurg, spoedeisende hulpverpleegkundige, maatschappelijk werker en een kinderpsycholoog. Zij doen medisch en psychologisch onderzoek bij vermoeden op kindermishandeling en brengen een snel en gedegen onderzoek op gang.

Doel van de Stichting
De Stichting Chance for a Child heeft als doel de nazorg voor kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling te verbeteren. Chance for a Child wil de continuïteit van de hulpverlening ondersteunen en waarborgen. Het doel is de kindermishandeling te stoppen en kinderen een veilige en gezonde jeugd te bieden.

Mocht u meer over onze Stichting willen weten dan kunt u ons bellen op tel.nr 06-19858469
Om de kindermishandeling efficiënt op te sporen en te bestrijden hebben wij uw steun heel hard en zeer dringend nodig!! 
Stort daarom op rekeningnummer 2908 t.n.v. de Stichting Chance for a Child.www.chanceforachild.nl


Reacties