Verbinding tijdens evenement Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek

Verbinding tijdens evenement Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek

Op woensdag 29 juni organiseert Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek (OADB) een inspirerend evenement voor het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid. Vanuit het Koetshuis van Kasteel Keukenhof worden diverse workshops aangeboden om de verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio te versterken.

Samen werken aan regiogebonden doelen
Tussen 15.00-18.00 uur ontmoeten ondernemers en leerkrachten, medewerkers en docenten, onderwijsdirecteuren en organisatiemedewerkers elkaar low profile en hands on om samen te werken aan de doelen:

  • Toename van jongeren die kiezen voor de Duin- en Bollenstreek als hun werkplek
  • Competente en gemotiveerde medewerkers van de toekomst contextrijk op te leiden
  • Jongeren binding te geven met hun leefomgeving
  • Samen de meerwaarde van de kracht van verbinden te omarmen en inhoud te geven.

OADB
OADB verbindt onderwijs en arbeidsmarkt waarmee zij jongeren wil inspireren, motiveren en bewegen om te kiezen voor leren en werken in de regio. Daarbij richt OADB zich op de economische pijlers in de regio én de uitstroomprofielen van voortgezet onderwijs (van vmbo t/m vwo en gymnasium).

Bekend maakt bemind
Alhoewel OADB werkt vanuit de gedachte dat je al heel jong moet beginnen met het verbinden van de kinderen met hun eigen leefomgeving. Daarbij is het van groot belang dat ook mbo, hbo en universitaire studenten praktijkervaring opdoen in de regio. Momenteel ligt de nadruk van de activiteiten bij het voortgezet onderwijs waarbij beroepspresentaties, beroepencafé's, bedrijfsbezoeken en ook 'real life vragen' voor projectonderwijs en profielwerkstukken worden ontwikkeld en aangeboden. Op deze manier verbindt het bedrijfsleven zich met het onderwijs en vice versa, waarbij OADB uitgaat van: bekend maakt bemind.

Meer info is ook te vinden via www.oadb.nl.


Reacties