Zand in de motor van de dga

Zand in de motor van de dga

De Nederlandse mkb-ondernemers zijn dé motor van de Nederlandse economie. Succesvol als ze zijn, loont het vaak als directeur-grootaandeelhouder hun onderneming met een bv uit te oefenen. Het kabinet ontneemt de dga de laatste jaren echter systematisch de voordelen van de eigen bv en gooit daarmee zand in deze goed geoliede machine.

Recente voorbeelden hiervan zijn de afschaffing van het pensioen in eigen beheer en de stijgende tarieven voor dividend uit de eigen bv van 25% dit jaar, naar 26,25% volgend jaar en 26,9% in 2021. Die stijging is voor toekomstige winsten van de bv weliswaar te billijken, omdat de vennootschapsbelastingtarieven dalen, maar voor in het verleden gemaakte winsten is sprake van een hogere heffing. Het heeft er alle schijn van dat het kabinet weer hoopt dat de dga besluit in 2019 dividend uit te keren en daarmee de staatskas te spekken.

Het laatste handje zand van het kabinet is het plan lenen van de eigen bv vanaf 2022 te belasten met 26,9% inkomstenbelasting.

Wat stelt het kabinet voor? De dga die meer dan € 500.000 van zijn bv leent, moet over het meerdere belasting betalen. Het tarief is hetzelfde als hierboven gemeld. De regeling gaat pas in 2022 in, maar door de stijging van de tarieven is het verstandig al dit jaar het sommetje te maken.

Deze nieuwe regeling geldt voor alle soorten vorderingen van de bv op haar directeur. Alleen de lening voor de woning is uitgezonderd. Voor woningleningen die na 1 januari 2022 worden aangegaan geldt als aanvullende eis dat de bv hypothecaire zekerheid moet hebben. Dat is vreemd, want als u een eigen woning financiert met een lening van een bank wordt deze voorwaarde niet gesteld om in aanmerking te komen voor de fiscale aftrek van rente.

Overigens blijft gelden dat de lening aan de directeur zakelijk verantwoord moet zijn. Onzakelijkheid kan ook onder de € 500.000 leiden tot belastingheffing over de lening.

Bijzonder is dat de bv leningen tot € 500.000 kan verstrekken aan familie in de rechte lijn, zoals ouders en kinderen. Hoe groter die groep, hoe meer ruimte de bv heeft om als familiebank op te treden.

De voorgestelde regeling kan ertoe leiden dat de dga twee keer belasting betaalt over hetzelfde bedrag; eerst over de overtollige lening en later over de verkoopopbrengst van de aandelen.

Het is nog allemaal een voorstel. Tot 1 april 2019 kan iedereen zijn mening over het voorstel geven bij het Ministerie van Financiën. Wij gaan dat zeker doen. Heeft u nog input? Wij nemen die graag voor u mee om daarmee te voorkomen dat uw motor gaat haperen.

mr. Jacco Bosland. Lansigt accountants en belastingadviseurs.

 


Reacties